In order to view this page you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Welkom afbeeldingen

Welkom op onze website

" Jes. 45: 18-25 Het duidelijke spreken van de Heere. 1ste Waar Hij spreekt. 2de Hoe Hij spreekt. 3de Wat Hij spreekt. De Heere spreekt niet in het duister, maar Hij spreekt in het licht. De Heere zegt: “zoek Mij”; actief dus. "
Ds. A. K. Wallet (25-10-09)

Laatst gehouden diensten

Ds. W.W. Nijdam
26-07-2015
Ds. W.W. Nijdam
Ds. W.W. Nijdam
26-07-2015
Ds. W.W. Nijdam
Ds. M. van der Sluys
19-07-2015
Ds. M. van der Sluys
Ds. M. van der Sluys
19-07-2015
Ds. M. van der Sluys
Ds. J. van Amstel
12-07-2015
Ds. J. van Amstel

LoginIndien u toegang wilt hebben tot het afgeschermde gedeelte van de website zodat u live naar preken kunt luisteren, neem dan contact op met de webmaster.

Vragen over geloven

Start
Paasdeclamatorium “Een nieuw leven” PDF Afdrukken E-mailadres

Paasdeclamatorium

“Een nieuw leven”

Joh. 20: 16

Zien we in gedachten Maria huilen? Ze ging naar het graf van Jezus, in de hof van Jozef van Arimathea. Ze zocht Jezus, ze zocht Hem, haar Heere, wie ze zo lief had. Maar ze vond het graf leeg. Ze vroeg aan de ‘tuinman’, waar ze Hem gelegd zouden hebben. We zien in gedachten haar betraande gezicht. Maar daarna de blijdschap! Maria! Wat kende ze deze stem! Ze dacht haar Heere kwijt te zijn, ze zocht Hem. Maar ze vindt meer terug dan dat ze ooit verloren dacht te hebben. Rabbouni, mijn Meester. Hij leeft! Het is volbracht! De weg naar de Vader is open. Wat een wonder! Maria mocht het horen uit de mond van de Heere Jezus: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en naar Mijn God en uw God, de God van de Verlosser! Wat een genade. Door Christus vrijgekocht met Zijn kostbaar bloed, bevrijd van de macht van de zonde en van de macht van de satan.

Zouden wij ons dat heil  persoonlijk durven toe-eigenen? Durven we te zeggen of te zingen: ik ben verlost door het bloed van het Lam? We zien bij Maria, de liefde tot de Heere Jezus. Haar gehoorzaamheid aan Hem. Als wij de Heere Jezus liefhebben, willen we toch ook niets liever dan heilig te wandelen met Hem en voor Hem? Daar worden we ook toe opgeroepen, een leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden en te leven naar Zijn wil. Ook een leven vol aanbidding, het Lam aanbidden, Jezus Christus. Zoon van God en Zoon des mensen.

Horen we de Heere Jezus zeggen, in de hof, nadat Hij was opgestaan, Maria? Horen we de liefde die hier in het noemen van haar naam uitkomt? Horen we de belofte hierin, dat Hij nooit de Zijnen alleen zal laten in deze wereld?

De Heere Jezus is teruggekeerd naar de hemel, waar Hij zit in heerlijkheid aan de rechterhand van Zijn Vader en waar Hij zal blijven tot aan Zijn wederkomst. Zijn werk op aarde was klaar. Maar Hij heeft ons de Trooster gezonden. De Heilige Geest is uitgestort in de harten van zondaren. Hierin zien we toch hoe breed en hoe lang, hoe hoog en hoe diep de liefde van Hem is voor alle gelovigen. Dat gaat ons menselijk verstand te boven, maar de Heilige Geest wil ons hierin onderwijzen, opdat Christus verheerlijkt wordt.

Door de zonde is de duisternis op aarde gekomen. Daar tegenover is Christus het Licht der wereld. Als we Hem volgen, zijn we op weg naar het eeuwig Licht. Daar waar het nooit meer donker, nooit meer nacht zal zijn. Op weg naar het nieuwe Jeruzalem, de hemelse, heilige stad. De Lichtstad met de paar’len poorten. Dat is de plaats waar allen, die gekocht zijn door het bloed van het Lam, mogen wonen in Gods Heerlijkheid. Wie dat zijn? Alleen zij, die geschreven zijn in het Boek des Levens, van het Lam.

Op het Godslam rust mijn ziel, vol bewond’ring bidt zij aan;

alle, al mijn zonden, heeft Zijn zoenbloed weggedaan.